(0)סל קניות

תכשיטי קבלה

תכשיטי קבלה

מהם תכשיטי ה'קבלה' שלנו?

אז קודם כל כל תכשיטים שיש בהם חלק או את כל ע"ב שמות.

בתורת הקבלה, שמות האלוהות מופיעים בשבעים ושתיים צירופים. לכל צירוף שלוש אותיות ויש לו סגולות משלו.
מומחי הסוד שלמדו את ספר הזוהר אומרים כי כל אדם יכול לשלוט בסגולות על ידי סריקה של האותיות בעיניים.
הקבלה מלמדת שכל אדם מכיל בחובו את האלוהות, וברגע שנתחבר לכוחות הפנימיים שבנו, אנו מסוגלים לחולל נסים. האותיות הן כלי העזר לכך.

תכשיטים עם התפילה הקבלית אנא בכח:

הקבלה מלמדת שתפילת אנא בכח ובמיוחד ראשי התיבות שלה, היא כלי לתקשורת רוחנית. לדברי המקובלים, שימוש במדיטציה יומיומית יעזור לנו להתגבר על השליליות שמרחיקה אותנו מתכליתינו האמיתית.

לעיתים אני מצרפת לברכה מסויימת צירוף מע"ב שמות ואבן חן אשר בעיניי מתחברים ומחזקים את משמעות הברכה.  

#sitepageh1 2#