(0)סל קניות

תכשיטים עם ברכת הרפואה

תכשיטים עם ברכת הרפואה
"רפאנו ה' ונרפא, הושיענו ונושעה, כי תהילתנו אתה, והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו. כי אל רופא נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה ה', רופא חולי עמו ישראל"

ברכת הרפואה היא הברכה השמינית מתוך תפילת שמונה עשרה. המיקום שלה בתפילה אינו מקרי שהרי ידוע שמספר שמונה מציין התגברות על הטבע, כמו הרפואה שמתעלה על הטבע.

לפי המקובלים, אדם מחויב בשמירת גופו ובריאותו כי זה רצון האל, כך יוכל להתפלל ולעבוד את ה' כראוי. הברכה הזו היא בעצם בקשה מהאל שירפא את כל מכאובינו, לא רק במובן הפיזי (ריפוי מחלה או מכאוב), אלא גם במובן הנפשי. 

ברכה משמעותית לכל אדם שרוצה לחזק את נפשו או את בריאות גופו.

בחלק מהתכשיטים עם ברכת הרפואה, מצורף השם מ.ה.ש שהוא אחד מ- ע"ב שמות (שמות האלוהות על פי הקבלה), המוכר בסגולותיו לריפוי.