(0)סל קניות

צמידי קבלה

צמידי קבלה

בצמידי הקבלה שלנו תמצאו חריטות שיש בהם חלק או את כל ע"ב שמות ואת התפילה הקבלית העוצמתית 'אנא בכח'

ע'ב שמות:

בתורת הקבלה, שמות האלוהות מופיעים בשבעים ושתיים צירופים. לכל צירוף שלוש אותיות ויש לו סגולות משלו.
מומחי הסוד שלמדו את ספר הזוהר אומרים כי כל אדם יכול לשלוט בסגולות על ידי סריקה של האותיות בעיניים.
הקבלה מלמדת שכל אדם מכיל בחובו את האלוהות, וברגע שנתחבר לכוחות הפנימיים שבנו, אנו מסוגלים לחולל נסים.
האותיות הן כלי העזר לכך.
- לעיתים אני מצרפת לברכה מסויימת צירוף מע"ב שמות ואבן חן אשר בעיניי מתחברים ומחזקים את משמעות הברכה. 

אנא בכח:

הקבלה מלמדת שתפילת אנא בכח ובמיוחד ראשי התיבות שלה, היא כלי לתקשורת רוחנית. לדברי המקובלים, שימוש במדיטציה יומיומית יעזור לנו להתגבר על השליליות שמרחיקה אותנו מתכליתינו האמיתית.