(0)סל קניות

תכשיטי תפילת הדרך

תפילת הדרך היא תפילה שחז"ל נהגו לומר בעת היציאה לדרך.

"יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו,
שתוליכנו לשלום ותצעידנו לשלום ותדריכנו לשלום,
ותגיענו למחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום.
ותחזירנו לשלום"

היציאה לדרך היא לא רק יציאה פיזית לדרך מסוימת. כל אדם שיוצא למסע רוחני או מתחיל דרך חדשה בחייו, נחשב כיוצא לדרך ותפילה זו עוטפת אותו בשמירה והגנה.

כשאדם יוצא לדרך, לעיתים הוא יוצא בגפו. מבחינה רוחנית היציאה לבד וההתנתקות מהציבור היא שורש הסכנה. לכן הברכה נאמרת ברבים על מנת לשתף את הציבור וכך מתקבל הברכה ביתר עוצמה.