(0)סל קניות

בן פרת יוסף

בן פרת יוסף
"בן פרת יוסף, בן פרת עלי עין; בנות, צעדה עלי שור" (בראשית מט).
 
בן פרת יוסף היא ברכה להגנה מעין הרע.
המקובלים מאמינים שמרבית פגעי היום קשורים לעין הרע.
כאשר אדם משתאה מסגולותיו של האחר, בלא יודעין הוא יכול לגרום לו לעין הרע.

הביטוי 'בן פורת יוסף' לקוח מתוך ברכתו של יעקב ליוסף בנו לפני מותו. 
על פי מסורת ישראל, יוסף הצדיק נחשב מוגן מפני עינם הרעה (קנאתם) של הבריות וידוע ש"עין הרע לא שלטה בו" בזכות ברכתו של אביו.

בחלק מהתכשיטים להגנה מעין הרע, מצורף השם א.ל.ד שהוא אחד מ- ע"ב שמות (שמות האלוהות על פי הקבלה), המוכר בסגולותיו להגנה מעין הרע.