(0)סל קניות

תכשיטי 'וכל אשר יעשה יצליח'

תכשיטי 'וכל אשר יעשה יצליח'
"וכל אשר יעשה יצליח" (תהלים א)

ביטוי לברכה והצלחה בכל דבר בו יעסוק האדם.
 
הפסוק המלא מדמה את הצלחת האדם לעץ השתול במקום פורה, ליד מים זורמים. עץ המצמיח פרי משובח ואינו חושש מתקופות יובש.

בחלק מהתכשיטים אני חורטת את הביטוי הזה עם 'כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך'.
השילוב של שניהם יוצר ברכה עוצמתית לאדם. בכל דרך בה יילך יצליח ויישמר על ידי המלאכים.
אצלי יש תכשיטים עם חריטה של הפסוק 'וכל אשר יעשה יצליח', לברכה והצלחה בכל דבר בו יעסוק האדם. ישנם תכשיטים בהם שילבתי גם את 'כי מלאכיו יצוה לך..', היוצר ברכה עוצמתית.