אין כרגע מוצרים בסל, עוד לא מאוחר מידי… חזרו ומלאו אותו בדברים טובים