(0)סל קניות

תכשיטי מזמור לדוד

מזמור לדוד (תהילים כ"ג)

"גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי שבטך ומשענתך המה ינחמני"

במזמור זה, דוד המלך מבטא את מבטחו העמוק בה', המצוי אתו גם במצבים קשים ומספק לו את כל מחסורו, הן הגשמי והן הרוחני.

המזמור מבטא את הבטחון של האדם באל, המשגיח על מעשיו, מגן עליו בעת צרה ומספק לו את כל מחסורו.


המזמור מבטא את הבטחון של האדם באל, המשגיח על מעשיו, מגן עליו בעת צרה ומספק לו את כל מחסורו.