תכשיטים עם חריטה אישית, תכשיטים לאישה, תכשיטים לריפוי, יהדות